Přeskočit na obsah

Město Týnec nad Sázavou — Dotační programy

Účelem dotace je podpora subjektů zajišťujících dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 11. 2023 do 05. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové organizace s právní subjektivitou se sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve svých stanovách mají jako hlavní činnost uvedeno provozování sportovních, tělovýchovných, uměleckých a zájmových činností nebo podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
 • Dobrovolníci bez právní osobnosti (subjektivity), kteří se angažují v oblasti sportu, tělovýchovy, umělecké a zájmové činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • PROGRAM 1 — Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež — vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory — pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky).
 • PROGRAM 2 — Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město — určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec nad Sázavou.
 • PROGRAM 3 — Údržba a modernizace sportovišť — pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory — provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda,…).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro: 
  • PROGRAM 1 je 800 000 Kč,
  • pro PROGRAM 2 je 300 000 Kč,
  • pro PROGRAM 3 je 240 000 Kč.
 • Výše dotace je až 100 % uznatelných nákladů. V jednotlivém případě výše dotace není omezena.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – 29. 02. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru