Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště — Podpora činností v oblasti životního prostředí

Dotace na podporu činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 16. 03. 2023 do 15. 05. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města, a to především: 
  • organizace akcí zaměřených na ochranu životního prostředí,
  • zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody,
  • publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí,
  • pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v 2. pololetí 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 57 500 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekty realizované na území města Uherské Hradiště a s územím města související.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru