Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherské Hradiště – Podpora činností v oblasti životního prostředí

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace na podporu činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 23. 04. 2022 do 23. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu s politikou životního prostředí města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí, v souladu s politikou životního prostředí města, a to především:
  • organizace akcí zaměřených na ochranu životního prostředí,
  • zajištění důležitých činností spojených s ochranou přírody,
  • publikační a propagační činnost zaměřenou na oblast životního prostředí,
  • pořízení movitého i nemovitého majetku, který podpoří rozvoj činností směřujících k ochraně životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v 2. pololetí 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 56 500 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše maximálně 100% celkových nákladů na projekt.
 • Rada města Uherské Hradiště – v případě, že žádost o podporu projektu nepřevýší 50 000 Kč, v termínu srpen 2022.
 • Zastupitelstvo města Uherské Hradiště – v případě, že žádost o podporu projektu převýší 50 000 Kč, v termínu září 2022.

Specifika a omezení:

 • Projekty realizované na území města Uherské Hradiště a s územím města související.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>