Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherské Hradiště – Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí 2022

church-organ-650869_640
Share Button

Dotační program na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nacházejí se na území Uherského Hradiště. Dotace se dále vztahují na obnovu objektů, které jsou kulturními památkami, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci objektů na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky. Dále poskytnutí dotace na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta nejvýše do 75 % hodnoty celkových nákladů vynaložených na obnovu ucelené části objektu, která spoluvytváří veřejný prostor, maximálně ve výši 100 000 Kč v příslušném kalendářním roce.
  • Výše předpokládané částky určené na dotační program v 1. pololetí roku 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 362 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekty realizované na území města Uherské Hradiště.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>