Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště — Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

Dotační program na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nacházejí se na území Uherského Hradiště. Dotace se dále vztahují na obnovu objektů, které jsou kulturními památkami, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci objektů na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky. Dále poskytnutí dotace na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku dle výše uvedeného zákona, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice a Vésky.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta nejvýše do 75 % hodnoty celkových nákladů vynaložených na obnovu ucelené části objektu, která spoluvytváří veřejný prostor, maximálně ve výši 150 000 Kč v příslušném kalendářním roce.

Specifika a omezení:

  • Projekty realizované na území města Uherské Hradiště.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru