Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště — Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb

Program je určen na podporu aktivit přispívajících k vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb a uspokojování potřeb občanů města Uherské Hradiště v oblasti dostupnosti sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 01. 2024 do 23. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba poskytující registrované sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Uherské Hradiště, která je k datu podání žádosti pro rok 2024 zařazena: 
  • a) do Základní sítě,
  • b) do Dočasné sítě,
  • c) mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je určen na: 
  • financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program pro rok 2024 z Fondu je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 4 308 000 Kč.
 • Výše dotace může činit maximálně 100 % výše požadované částky.

Specifika a omezení:

 •  Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních činností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru