Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání

startup-593344__340
Share Button

Účelem dotačního programu je v souladu s politikou města Uherské Hradiště pro mládež a vzdělávání podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak vyvíjející činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku), na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je v souladu s politikou města Uherské Hradiště pro mládež a vzdělávání podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání, a to především:
  • a) organizace akcí pro děti a mládež – soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií. … (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem,
  • b) doprava dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště,
  • c) na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků z rozpočtu města Uherské Hradiště na podporu stanoveného účelu v 1. pololetí 2022 je 155 000 Kč.
 • Podmínkou výše vyčleněné částky je schválení rozpočtu města Uherské Hradiště pro rok 2022. Dotace může dosáhnout výše 100% celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>