Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště — Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání

Účelem dotačního programu je v souladu s politikou města Uherské Hradiště pro mládež a vzdělávání podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 10. 2022 do 29. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak vyvíjející činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku), na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je v souladu s politikou města Uherské Hradiště pro mládež a vzdělávání podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží (do 26 let věku) nebo v oblasti vzdělávání, a to především: 
  • a) organizace akcí pro děti a mládež — soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií. … (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem,
  • b) doprava dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště,
  • c) na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků z rozpočtu města Uherské Hradiště na podporu
  stanoveného účelu v 1. pololetí 2023 je 157 500 Kč.
 • Podmínkou výše vyčleněné částky je schválení rozpočtu města Uherské Hradiště pro rok 2023 Dotace může dosáhnout výše 100% celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru