Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu

folklore-996388__340
Share Button

Dotace na  podporu subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště, a to především podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na území a mimo území města Uherské Hradiště, které v souladu se strategií města v oblasti cestovního ruchu města Uherské Hradiště a kulturní politikou města Uherské Hradiště vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je podpora:
  • subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště, a to především podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podpora profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmové umělecké činnosti, reprezentace a propagace města Uherské Hradiště, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.,
  • subjektů působících v oblasti rozvoje cestovního ruchu, v souladu s politikou cestovního ruchu města Uherské Hradiště, a to především na konkrétní akce či produkty v oblasti cestovního ruchu, edičně,
    • propagační činnost, tvorbu turistických balíčků apod.

Forma a výše podpory:

  • Výše celkové částky určené na dotační program v 1. pololetí 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 398 000 Kč. Podmínkou výše vyčleněné částky je schválení rozpočtu města Uherské Hradiště pro rok 2022.
  • Dotace může dosáhnout výše 100% celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Územní lokalizace programu: Projekty realizované na území města Uherské Hradiště nebo s územím města související.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>