Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherský Brod – Důležitá oznámení Program pro poskytování dotací na odstranění neobyvatelných domů v Uherském Brodě

house-506259__340
Share Button

Cílem Programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města nahrazením nevyhovujících staveb určených pro bydlení, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace či případné zvýšení počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod tak, aby byl zachován jeho udržitelný rozvoj.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2022

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem neobyvatelného domu na území města Uherský Brod. Způsobilost žadatele posoudí Komise pro regeneraci a architekturu města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zachování a zlepšení architektonického rázu města nahrazením nevyhovujících staveb určených pro bydlení, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace či případné zvýšení počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod tak, aby byl zachován jeho udržitelný rozvoj.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí maximálně 150 000 Kč z prokazatelně vynaložených nákladů doložených po podání žádosti na odstranění neobyvatelného domu. Požadovaná částka dotace v žádosti je nepřekročitelná.
  • Dotace je poskytována pouze se závazkem výstavby nového domu určeného k bydlení.
  • Při odstranění materiálu obsahujícího azbest (v hmotnosti nad 100 kg) a doložení likvidace odbornou firmou se dotace navyšuje o 50 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu poskytovatele na podporu účelu činí 450 000 Kč v daném kalendářním roce.

Specifika a omezení:

  • Dotaci dle tohoto Programu nelze poskytnout témuž žadateli v průběhu tří let opakovaně.
  • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pro konkrétní nemovitost pouze jedenkrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>