Přeskočit na obsah

Město Uherský Brod — Program pro poskytování dotací na obnovu hodnotných fasád v Uherském Brodě

Cílem Programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 01. 2023 do 16. 05. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem objektu s architektonicky a historicky hodnotnou fasádou, jež je zřetelně viditelná z veřejných prostranství (tzv. uliční fronta). Způsobilost žadatele posoudí Komise pro regeneraci a architekturu města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zachování a zlepšení architektonického rázu města, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města.
  • Podpora obnovy původního vzhledu historicky a architektonicky významných fasád a úhrada části nákladů spojených s tímto účelem.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu poskytovatele dotace na podporu účelu činí 500 000 Kč v daném kalendářním roce.
  • Maximální výše dotace činí 50 % prokazatelně vynaložených nákladů v místě a čase obvyklých, maximálně však 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci z tohoto Programu lze poskytnout pro konkrétní nemovitost pouze jedenkrát s výjimkou rekonstrukce nemovitostí prováděných v ucelených etapách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru