Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Uherský Brod – Program pro poskytování dotací na zasíťování pozemků pro bydlení v RD

Hand holding small  house at sunset. Real estate and property concept.
Share Button

Dotace na na zasíťování pozemků pro bydlení v rodinných domech v Uherském Brod je zpětná úhrada nákladů spojených s pořízením zasíťování stavebního pozemku, na kterém byl postaven rodinný dům na území města Uherský Brod, a to v lokalitách určených územně plánovací dokumentací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 03. 2022 do 01. 06. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba s trvalým pobytem v Uherském Brodě, která je vlastníkem dokončené stavby rodinného domu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem podpory Programu pro poskytování dotací na zasíťování pozemků pro bydlení v rodinných domech v Uherském Brodě je zpětná úhrada nákladů spojených s pořízením zasíťování stavebního pozemku, na kterém byl postaven rodinný dům na území města Uherský Brod, a to v lokalitách určených územně plánovací dokumentací k bydlení.
  • Důvodem podpory stanoveného účelu je podpoření výstavby rodinných domů v lokalitách určených ÚPD výhradně k bydlení, které byly bez finanční spoluúčasti města, dotace nebo návratné finanční výpomoci z veřejného rozpočtu vybaveny základním technickým vybavením s cílem stabilizovat a zvýšit počet obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí 200 000 Kč na rodinný dům.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout témuž žadateli v průběhu tří let opakovaně.
  • Dotaci lze poskytnout pro konkrétní rodinný dům pouze jedenkrát. Na parcelní číslo resp. číslo popisné RD může být dotace poskytnuta pouze 1x (vlastníkovi, který o ni požádá jako první). Další vlastnící, kteří nabyli rodinný dům převodem nebo přechodem vlastnického práva nemají již na poskytnutí dotace nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>