Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Unhošť – Program dotací poskytovaných městem Unhošť

football-4544858__340
Share Button

Základním cílem dotační politiky města Unhošť je poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Unhošť pro podporu rozvoje činnosti nekomerčního a obecně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba se sídlem v městě Unhošť, jejíž předmět činnosti odpovídá ustanovení A); s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných městem Unhošť nebo Středočeským krajem.
 • b) Fyzická osoba nebo právnická osoba – organizátor kulturně společenské nebo sportovní akce pořádané ve městě Unhošť nebo pro obyvatele města Unhoště.
 • c) Právnická osoba, která poskytuje službu pobytového zařízení pro seniory na území města Unhošť – zřizovatelem může být i Středočeský kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje činnosti nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti:
  • a) kultury;
  • b) výchovy a vzdělávání dětí a mládeže;
  • c) zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí, mládeže a seniorů;
  • d) sportu a tělovýchovy;
  • e) ochrany přírody;
  • f) sociální péče a zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Rozpočet na rok 2022 činí 729 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je omezena v případech žádostí:
  • a) na projekt částkou 50 tis. Kč, přičemž požadovaná výše dotace nesmí být vyšší než 25 % předpokládaných výdajů (toto omezení se nevztahuje na žadatele, jejichž členská základna je minimálně z 60 % tvořena osobami nad 65 let),
  • b) na činnost pouze podmínkou, podle které nesmí výše požadované částky dotace překročit 40 % prokazatelných výdajů žadatele za předchozí rok (toto omezení se nevztahuje na žadatele, jejichž členská základna je tvořena minimálně ze 60 % osobami nad 65 let),
  • c) o podporu aktivizačních činností nebo volnočasových aktivit v pobytových zařízeních pro seniory částkou 500 Kč na klienta žadatele, který je trvale hlášen k pobytu v Unhošti ke dni 31. 10. 2021.

Specifika a omezení:

 • O žádostech na projekty a na činnost rozhodne rada města do 30 dnů od konce lhůty pro podání žádostí.
 • O dotacích na činnost nebo aktivizační činnosti ve výši 50 000 Kč a více rozhodne zastupitelstvo na dubnovém zasedání, případně pro druhé kolo žádostí na říjnovém zasedání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>