Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Labem — Dotační program v oblasti sportu

Hlavním cílem je finanční podpora pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže do 18 let na území statutárního města Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Termín přijímaní žádostí v oblasti sportu pro rok 2020: 
  • A) Tradiční kolektivní a individuální sporty 18. 11. – 22. 11. 2019.
  • B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) 18. 11. – 13. 12. 2019.
  • C) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 18. 11. – 29. 11. 2019.
  • D) Akce sportovního kalendáře od 18. 11. – 6. 12. 2019.
  • E) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
  • F) Mimořádné sportovní výkony od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
  • G) Mimořádné žádosti o dotaci od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Typy podporovaných projektů

 • Právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území ČR, jejíž sportovní činnost/akce/projekt je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
 • Fyzická podnikající osoba se sídlem na území ČR, jejíž sportovní činnost/akce/projekt je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
 • Fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území SMÚ, jejíž sportovní činnost/akce/projekt je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti sportu činí v rozpočtu poskytovatele 56 400 000 Kč. 
  • A) Tradiční kolektivní a individuální sporty: 
   • a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal) – finanční objem 35 500 000 Kč,
   • b) ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 300 000 Kč,
   • c) individuální seniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 300 000 Kč,
  • B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) – finanční objem 12 500 000 Kč, 
   • 1) výkonnostní sport,
   • 2) zájmová sportovní činnost.
  • C) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 2 700 000 Kč,
  • D) Akce sportovního kalendáře – finanční objem 1 800 000 Kč,
  • E) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 600 000 Kč, 
   • 1) Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni,
   • 2) Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni,
  • F) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 300 000 Kč,
  • G) Mimořádné žádosti o dotaci – finanční objem 2 400 000 Kč, 
   • 1) částečná úhrada nájmů a energií sportovních klubů a jednot,
   • 2) mimořádné žádosti nad rámec.

Specifika a omezení:

 • V dotační kategorii „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, založená či zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území ČR mající handicapovaného sportovce s trvalým bydlištěm na území SMÚ nebo fyzická osoba nepodnikající kdy žadatelem je sám handicapovaný sportovec, případně jeho/její statutární zástupce, pouze s trvalým bydlištěm na území SMÚ, jehož/jejíž sportovní činnost/akce/projekt je realizována i mimo území SMÚ.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ či jiný územně samosprávný celek a Česká republika. Dále právnické osoby zřízené zákonem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru