Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Labem — Dotační program v oblasti sportu

Hlavním cílem dotačního programu je finanční podpora pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem, finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu, zásadní podpora sportovní činnosti mládeže do 20 let a podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let.

Příjem žádostí:

 • Termín přijímaní žádostí v oblasti sportu pro rok 2023: 
  • Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem, 
   • od 1. prosince 2022 do 14. prosince 2022.
  • Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let. Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let, 
   • od 2. ledna 2023 do 31. ledna 2023
  • Mimořádné sportovní výkony. Podpora sportovních aktivit handicapovaný, 
   • od 1. března 2023 do 15. března 2023.

Typy podporovaných projektů

 • A) „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ pouze právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní sportovní činnost je realizována na území SMÚ;
 • B) „Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let“ pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní sportovní činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
  C) „Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let“ pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní sportovní činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem nebo v blízkosti SMÚ (lyžování, turistika, cyklistika apod.);
  D) „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území ČR, jejíž sportovní akce/projekt je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí n/L;
  E) „Mimořádné sportovní výkony“ pouze právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní sportovní činnost je realizována na území SMÚ; — v případě sportovního výkonu handicapovaného sportovce s trvalým bydlištěm na území SMÚ může být žadatelem i právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních aktivit se sídlem na území ČR;
  F) „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, založená či zřízená za účelem provozování sportovních aktivit, se sídlem na území ČR mající handicapovaného sportovce s trvalým bydlištěm na území SMÚ nebo fyzická osoba nepodnikající, kdy žadatelem je sám handicapovaný sportovec s trvalým bydlištěm na území SMÚ, případně jeho/její statutární zástupce, jehož/jejíž sportovní činnost je realizována i mimo
  území SMÚ;.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti sportu činí v rozpočtu poskytovatele 55 145 000 Kč.
 • A) Tradiční kolektivní a individuální sporty, 
  • a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal) – finanční objem 33 725 000 Kč,
  • b) ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 470 000 Kč,
  • c) individuální seniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 280 000 Kč,
  • d) individuální juniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 520 000 Kč.
 • B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky) – finanční objem 16 000 000 Kč, 
  • a) výkonnostní sport
  • b) zájmová sportovní činnost
 • C) Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let – finanční objem 1 000 000 Kč.
 • D) Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 2 500 000 Kč.
 • E) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 500 000 Kč. 
  • a) Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni.
  • b) Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni.
 • F) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 150 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových nákladů činnosti/akce/projektu (nesmí však přesáhnout maximální stanovenou částku dotace v jednotlivé kategorii).
 • Požadovaná výše dotace v dotační kategorii „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ může být poskytnuta až do výše 100 % z celkových nákladů akce/činnosti/projektu a to pouze v případě fyzické osoby nepodnikající kdy žadatelem je sám handicapovaný sportovec, případně jeho/její statutární zástupce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel/příjemce nemůže na stejný účel (nikoliv název činnosti/akce/projektu) podat žádost o dotaci z různých dotačních programů SMÚ nebo z rozpočtu samosprávných částí územně členěných SMÚ — městských obvodů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru