Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Labem — Program poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit

Dotace na podporu volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území statutárního města Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let“ od 1. prosince 2023 do 27. prosince 2023.
  • Akce volnočasového kalendáře od 1. prosince 2023 do 17. prosince 2023.

Příjemci podpory:

 • a) „Celoroční volnočasová činnosti dětí a mládeže od 5 let do 20 let“ pouze právnická osoba či fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování volnočasových aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní volnočasová činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
  b) „Akce volnočasového kalendáře“ právnická osoba, fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních a volnočasových aktivit se sídlem na území ČR či fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území SMÚ, jejíž sportovní či volnočasová činnost/akce/projekt je realizována viz Čl. III oddíl B a je zaměřena na občany SMÚ.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) „Celoroční volnočasová činnosti dětí a mládeže od 5 let do 20 let“ pouze právnická osoba či fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování volnočasových aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž hlavní volnočasová činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem;
 • b) „Akce volnočasového kalendáře“ právnická osoba, fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování sportovních a volnočasových aktivit se sídlem na území ČR či fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území SMÚ, jejíž sportovní či volnočasová činnost/akce/projekt je realizována viz Čl. III oddíl B a je zaměřena na občany SMÚ.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti volnočasových aktivit činí v rozpočtu poskytovatele 1 500 000 Kč.
 • Dotace mohou být poskytnuty žadateli v následujících kategoriích: 
  • A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 do 20 let – finanční objem 1 000 000 Kč.
  • B) Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů činnosti/akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci v oblasti celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže od 5 do 20 let musí dále splňovat tato kritéria vhodnosti:
   a) prokazatelně pravidelně pracuje s dětmi a mládeží od 5 do 20 let v mimoškolním čase v oblasti volnočasových aktivit
   b) pořádá volnočasové a jiné akce zaměřené na práci s mládeží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru