Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Labem — Program poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit

Dotace na podporu volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území statutárního města Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let od 11. 12. 2020 do 29. 12. 2020.
  • B) Akce volnočasového kalendáře od 8. 2. 2021 do 1. 3. 2021.
  • C) Akce zdravotně postižených osob od 8. 2. 2021 do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Příjemci podpory:

 • A) Kategorie první, B) Kategorie druhá – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let: 
  • pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající založená nebo zřízená za účelem provozování volnočasových aktivit se sídlem na území SMÚ, jejíž volnočasová činnost je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
 • C) Kategorie třetí – Akce zdravotně postižených osob: 
  • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající založená či zřízená za účelem provozování volnočasových aktivit zdravotně postižených osob se sídlem na území ČR nebo fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území SMÚ, jejíž volnočasová činnost/akce/projekt je realizována viz Čl. III/C a je zaměřena na zdravotně postižené občany města Ústí nad Labem.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Kategorie první – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let: 
  • Dotaci je možno poskytnout na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity nesoutěžního zaměření, kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a svazech.
 • B) Kategorie druhá – Akce volnočasového kalendáře. 
  • Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce/projektu volnočasového charakteru, které nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře uspořádané na území SMÚ, v okolí jezera Milada, příp. dle charakteru akce i v blízkosti SMÚ (přírodní terén, skály, voda apod.). V této dotační kategorii se dotace nebude poskytovat na soustředění, příměstské tábory a akce podobného charakteru.
  • Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce/projektu.
 • C) Kategorie třetí – Akce zdravotně postižených osob. 
  • Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce/projektu volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, kterou nelze podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře, uspořádanou na území SMÚ, příp. dle charakteru akce i v blízkosti SMÚ – ORP Ústí nad Labem (přírodní terén, skály, voda apod.). Dotaci je možno poskytnou na celoroční činnost volnočasového charakteru zdravotně postižených osob, kterou nelze podpořit v rámci jiných dotačních titulů vypsaných SMÚ v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 510 000 Kč.
 • B) Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 255 000 Kč.
 • C) Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 212 500  Kč.
 • Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů činnosti/akce/projektu (nesmí však přesáhnout maximální stanovenou částku dotace v jednotlivé kategorii).
 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti volnočasových aktivit činí v rozpočtu poskytovatele 1 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ či jiný územně samosprávný celek a Česká republika. Dále právnické osoby zřízené zákonem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru