Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Orlicí — Podpora kulturních aktivit

Dotace na vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2022 do 23. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzické i právnické osoby a organizace, které vyvíjejí činnost zaměřenou na kulturní aktivity na území města Ústí nad Orlicí (s výjimkou příspěvkových organizací města a těch žadatelů, jejichž činnost je primárně zaměřena do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví).

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou činnost ve městě a podporuje významné kulturní akce. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené především na děti a mládež do 18 let.
  • Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 600 000 tis. Kč.
  • Dotace města Ústí nad Orlicí poskytované dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Specifika a omezení:

  • Na dotaci není právní nárok.
  • Dotace je poskytována pouze bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.
  • Žadatel podle cílové skupiny příjemců (povahy, účelu) požadované dotace podává žádost o dotaci pouze na jednom odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru