Přeskočit na obsah

Město Ústí nad Orlicí — Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2022“ se čtyřmi oblastmi podpory.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • 2. kolo: od 1. 6. 2022 do 30. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitostí, na území města Ústí nad Orlicí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Podpora instalace čistíren odpadních vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky nemovitostí v pořízení nejlepších dostupných technologií k zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb.
 • 2) Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.
 • 3) Podpora instalace zelených rostlinami porostlých fasád na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.
 • 4) Podpora instalace zelených rostlinami porostlých střech na území města Ústí nad Orlicí. Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v environmentálním řešení zlepšujícím mikroklimatické podmínky urbanizovaného prostředí.
 • Dotace může být poskytnuta pouze na nemovitosti na území města Ústí nad Orlicí, které nejsou kulturními památkami.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města je 400 000 Kč.
 • 1) Podpora 50 000 Kč uznatelných nákladů na pořízení a instalaci čistírny odpadních vod sloužící ke zneškodňování odpadních vod od nemovitosti na území města Ústí nad Orlicí.
 • 2) Podpora 1000 Kč/1 m³ instalovaného objemu podzemní nádrže na dešťovou vodu, nejvýše však 50 000 Kč uznatelných nákladů.
 • 3) Podpora 400 Kč/m2 instalované plochy zelené fasády, nejvýše však 50 000 Kč uznatelných nákladů.
 • 4) Podpora 400 Kč/m2 instalované plochy zelené střechy, nejvýše však 50 000 Kč uznatelných nákladů. Dotace budou poskytovány dvoukolově. Pro první kolo bude alokováno 70 % prostředků z příslušné kapitoly rozpočtu města.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel si může v rámci tohoto programu podat maximálně jednu žádost z každé oblasti podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru