Přeskočit na obsah

Město Valašské Klobouky — Program pro poskytování dotací pro sociální služby

Dotace v rámci Programu je v souladu s § 105 zákona o sociálních službách určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 2. 2024 do 4. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba – poskytovatel služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), který je Zlínským krajem, jiným krajem ČR nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu – sociálních služeb a poskytuje danou sociální službu na území města Valašské Klobouky lidem pobývajícím na území města a obyvatelům města, případně ji poskytuje obyvatelům města mimo území města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je konkrétně určena na podporu následujících sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
    • azylové domy, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty, chráněná bydlení, chráněná bydlení pro osoby s významnou poruchou chování, intervenční centra, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, terénní programy, tlumočnické služby a týdenní stacionáře.

Forma a výše podpory:

  • V rozpočtu města Valašské Klobouky je vyčleněna částka pro tento Program ve výši 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 4 000 Kč.
  • Výše poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 50 % z celkových nákladů žadatele, které jím byly vynaloženy na jeho hlavní činnost v roce 2024 a zároveň nepřesáhne částku požadovanou žadatelem v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Peněžní podpora se poskytuje na náklady (běžné výdaje) období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, které budou uhrazeny v dotovaném roce, nejpozději do 31. 01. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru