Přeskočit na obsah

Město Valašské Klobouky — Program pro poskytování dotací pro sociální služby

Dotace v rámci Programu je v souladu s § 105 zákona o sociálních službách určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2023 do 3. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba – poskytovatel služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), který je Zlínským krajem, jiným krajem ČR nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu – sociálních služeb a poskytuje danou sociální službu na území města Valašské Klobouky lidem pobývajícím na území města a obyvatelům města, případně ji poskytuje obyvatelům města mimo území města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je konkrétně určena na podporu následujících sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
  • azylové domy, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty,
  • chráněná bydlení, intervenční centra, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby,
  • osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace,
  • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, terénní programy, tlumočnické služby a týdenní stacionáře.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu města Valašské Klobouky je vyčleněna částka pro tento Program ve výši 800 tis. Kč.
 • Výše poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 50 % z celkových nákladů žadatele, které jím byly vynaloženy na jeho hlavní činnost v roce 2023 a zároveň nepřesáhne částku požadovanou žadatelem v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Peněžní podpora se poskytuje na náklady (běžné výdaje) období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, které budou uhrazeny v dotovaném roce, nejpozději do 31. 01. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru