Přeskočit na obsah

Město Valašské Meziříčí — Dotační program Kultura

Dotace na vytvoření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních aktivit nebo udržováním dlouhodobých kulturních tradic, a to opakovanými nebo jednorázovými projekty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR): od 01. 01. 2021 do 30. 09. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti kultury, a to především: 
  • a) projekty oživující kulturní a společenský život města Valašské Meziříčí,
  • b) kulturní a společenské akce nadregionálního a regionálního významu a akce s mezinárodní účastí,
  • c) reprezentace kultury města Valašské Meziříčí v ČR a v zahraničí,
  • d) akce směřující k estetické výchově dětí a mládeže,
  • e) editační a publikační činnost mající obsahovou vazbu k městu Valašskému Meziříčí,
  • f) prezentace, propagace a ochrana historického a kulturního dědictví města Valašské Meziříčí,
  • g) činnost směřující k rozvoji neprofesionální a místní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR) max. 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince roku, pro který je dotační program vyhlášen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru