Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Ochrana životního prostředí

frog-3312038__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, a to zejména v oblasti ochraně a zlepšování stavu životního prostředí na území města a oblasti ekologické výchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR): od 01. 12. 2020 do 30. 09. 2021.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): od 15. 02. 2021 do 28. 02. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen především na:
  • a) ochranu a zlepšování stavu životního prostředí na území města,
  • b) poradenství obyvatelstvu v oblasti ochrany životního prostředí dle potřeb města,
  • c) ekologickou výchovu,
  • d) projekty na záchranu chráněných druhů rostlin a živočichů,
  • e) ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
  • f) ochranu přírody v péči o vodní ekosystémy.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je stanovena v rámci rozpočtu města Valašské Meziříčí předpokládaná částka maximálně 150 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
 • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (dotace malého rozsahu – DMR) max. 10 000 Kč.
 • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) max. 60 % z celkových nákladů (výdajů).

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>