Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Rozvoj města

runner-888016__340
Share Button

Dotace na vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj města, který souvisí s aktivizací veřejnosti v oblasti komunitního života, a to opakovanými nebo jednorázovými projekty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR): od 01. 12. 2020 do 30. 09. 2021.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): od 20. 09. 2020 do 30. 09. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, podpory zdraví, volného času, ekologie a jiné spolkové činnosti nebo v oblasti lokální produkce a služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje města, a to především:
  • a) akce související s udržitelným rozvojem města včetně aktivit navazujících na realizaci místní Agendy 21 a projekt Zdravé město Valašské Meziříčí,
  • b) aktivity na podporu rozvoje veřejného prostoru,
  • c) akce na podporu soudržnosti rodin, aktivního stáří a mezigenerační spolupráce,
  • d) aktivity zaměřené na komunitní dobrovolnictví (mimo sociální oblast),
  • e) aktivity zaměřené na podporu spravedlivého obchodu (fair trade),
  • f) aktivity pro veřejnost zaměřené na podporu lokální produkce a služeb,
  • g) aktivity zaměřené na zlepšování kvality života místních komunit.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program je předpokládaná v rámci rozpočtu města Valašské Meziříčí ve výši 100 000 Kč takto:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (dotace malého rozsahu – DMR) 50 000 Kč.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR) max. 10 000 Kč.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) max. 60 % z celkových nákladů (výdajů).

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2021. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>