Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

woman-3188750__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti sociální, zdravotní a podpory zdraví na území města Valašské Meziříčí, nebo ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR): od 01. 1. 2021 do 30. 09. 2021.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v sociální oblasti a podpory zdraví.
 • Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, kteří splňují podmínky v čl. 3 odst. 1 Zásad pro poskytování datací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Valašské Meziříčí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti sociální, zdravotní a podpory zdraví na území města Valašské Meziříčí, nebo ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí, a to především:
  • a) částečné úhrady uznatelných nákladů/výdajů souvisejících se základní činností registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch občanů města Valašské Meziříčí – poskytnutí veřejné podpory ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, dle „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ vydané příslušným orgánem veřejné moci, k němuž město přistoupí,
  • b) částečné úhrady uznatelných nákladů/výdajů neregistrovaných sociálních služeb (souvisejících služeb) ve prospěch občanů města Valašské Meziříčí,
  • c) dofinancování jednorázových akcí, osvětových aktivit (kampaně), které napomáhají stabilizovat nabídku sociálních a souvisejících služeb ve městě Valašském Meziříčí,
  • d) projekty související s podporou sociálních a souvisejících služeb a aktivit v oblasti podpory zdraví ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí, které zkvalitňují standarty společnosti a kvalitu života cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program je předpokládaná v rámci rozpočtu města Valašské Meziříčí částkou 9 700 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR) max. výši 10 000 Kč.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) max. 60 % z celkových nákladů (výdajů).
  • c) Přímá dotace z rozpočtu města maximální výše není určena.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2021. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>