Přeskočit na obsah

Město Valašské Meziříčí — Dotační program Sport a volný čas

Účelem dotačního programu je rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních aktivit a možností všestranného vyžití volného času občanů města všech věkových kategorií, především dětí a mládeže, a to jak pro výkonnostní, tak pro rekreační sport. Dále je účelem dotačního programu výchova ke zdravému životnímu stylu a zlepšování materiálních podmínek subjektů činných v oblastech sportu a využití volného času.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (max. 10 000 Kč) od 01. 01. 2021 do 30. 09. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v oblasti sportu a volného času.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.1. Sportovní a volnočasové aktivity.
 • 1.2. Reprezentace.
 • 1.3. Děti a mládež.
 • 1.4. Senioři.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (dotace malého rozsahu): max. 10 000 Kč.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): max. 60 % z celkových nákladů (výdajů).
  • c) Maximální výši přímé dotace v jednotlivém případě poskytovatel neurčuje.

Specifika a omezení:

 • Žadatel současně je organizací provozující celoroční pravidelné sportovní aktivity se zapojením a účastí seniorů nad 60 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru