Přeskočit na obsah

Město Veselí nad Lužnicí — Dotační program na podporu volnočasových aktivit a akcí propagující město

Dotace na podporu kulturních, společenských, sportovních a ostatních volnočasových aktivit, které mohou napomoci kultivovat občanský život ve městě anebo propagovat město Veselí nad Lužnicí v širším okolí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby působící v oblastech mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora z programu může být použita na podporu subjektů provozujících celoroční činnost pro občany města Veselí nad Lužnicí nebo na podporu subjektů při pořádání jedno nebo vícedenních jednorázových akcí ve městě Veselí nad Lužnicí určených pro širokou veřejnost.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše finančních prostředků pro tento Program na rok 2023 činí 600 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 35 000 Kč /jednotlivým případem se rozumí u právnických osob oddíl nebo kroužek/.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí poskytovat přidělené dotace ze strany města Veselí nad Lužnicí jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru