Přeskočit na obsah

Město Vítkov — Dotace pro studenty stomatologie

Město Vítkov realizuje projekt „Nabídka pro studenty lékařských fakult, budoucí stomatology ve městě“. Cílem Nabídky je motivovat studenty zubního lékařství k založení vlastní stomatologické praxe ve městě Vítkov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

  • Studenti zubního lékařství.

Typy podporovaných aktivit:

  1. Město Vítkov realizuje projekt „Nabídka pro studenty lékařských fakult, budoucí stomatology ve městě“. Cílem Nabídky je motivovat studenty zubního lékařství k založení vlastní stomatologické praxe ve městě Vítkov.
  2. Město Vítkov nabízí studentům zubního lékařství (v období jejich studia) poskytnutí dotace na základě žádosti za dále stanovených podmínek.
  3. Poskytovatel přijímá žádosti o poskytnutí dotace, vede evidenci všech žádostí včetně podkladů souvisejících s poskytováním dotace. 

Forma a výše podpory:

  • Žadatel, který je studentem lékařské fakulty, obor zubní lékařství, může žádat město Vítkov o dotaci ve výši 300 000 Kč. 
  • Tato dotace je určena studentům v posledních dvou letech studia. Studenti dotaci mohou čerpat během uvedené doby studia kdykoliv, tedy i v posledním semestru studia a vždy jim náleží v plné výši.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou poskytnutí dotace je uzavření smlouvy, kterou se student zaváže, nejpozději do dvou let od ukončení studia, vykonávat praxi zubního lékaře ve městě Vítkov, a to po dobu 5 let od zahájení této lékařské praxe.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru