Přeskočit na obsah

Město Vizovice — Dotace na činnost s dětmi a mládeží

Cílem programu je podpora pořádání pravidelných i nepravidelných akcí a schůzek subjektů pracujících s dětmi a mládeží do 18 let věku v oblasti sportu, tělovýchovy, kultuře, aktivního trávení volného času a obdobných aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 03. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby mající své sídlo, pobočku či provozovnu ve Vizovicích či místní části Chrastěšov, jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti zaměřené na práci s dětmi a mládeží do 18 let věku. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem vyhlášení dotačního programu podporujícího činnost s dětmi a mládeží je především snaha o zajištění smysluplného naplnění volného času dětí a mládeže, rozvíjení jejich pohybových dovedností, podpora rozvoje jejich osobnosti, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Forma a výše podpory:

  • Výše uvolněných finančních prostředků v roce 2023 je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Poskytnuté finanční prostředky lze použít pro financování výdajů realizovaných v období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru