Přeskočit na obsah

Město Vizovice — Dotační program — Činnost s dětmi a mládeží

Cílem programu je podpora pořádání pravidelných i nepravidelných akcí a schůzek subjektů pracujících s dětmi a mládeží do 18 let věku v oblasti sportu, tělovýchovy, kultuře, aktivního trávení volného času a obdobných aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 15. 03. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby mající své sídlo, pobočku či provozovnu ve Vizovicích či místní části Chrastěšov, jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti zaměřené na práci s dětmi a mládeží do 18 let věku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem vyhlášení dotačního programu podporujícího činnost s dětmi a mládeží je především snaha o zajištění smysluplného naplnění volného času dětí a mládeže, rozvíjení jejich pohybových dovedností, podpora rozvoje jejich osobnosti, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Forma a výše podpory:

  • Výše uvolněných finančních prostředků v roce 2024 je 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v jednotlivém případě je stanovena ve výši 100 000 Kč na jednu podanou žádost.
  • V případě schválení poskytnutí dotace bude se žadateli uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva.
  • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 000 Kč podléhají schválení zastupitelstvu města. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč budou zveřejněny v Registru smluv a také na úřední desce města umožňující dálkový přístup a to do 30 dní od jejich uzavření a po dobu 3 let.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může v rámci vyhlášeného programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru