Přeskočit na obsah

Město Vodňany — Programová dotace města Vodňany na podporu kulturních a jiných zájmových aktivit

Dotace na podporu jednorázových akcí i celoročních programů, které nejen přispívají významnou měrou ke zvyšování životního standardu obyvatel města formou využití nabídky aktivit zaměřujících se zejména na rozvoj dětí a mládeže, ale rovněž město Vodňany reprezentují nebo se věnují žádoucí činnosti v oblasti kulturních a jiných zájmových aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2024 do 7. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou nepodnikatelské nestátní neziskové organizace (např. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti, nadace a nadační fondy) a jiné právnické nebo fyzické osoby působící v oblasti kultury a jiné zájmové činnosti ve městě Vodňany nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Vodňan.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora kulturních a jiných zájmových aktivit zaměřující se na:
  • rozvoj kulturní a zájmové činnosti v oblastech potřebných a žádoucích pro obyvatele města Vodňany (hudba, tanec, divadlo, folklor, film, fotografie, umělecká řemesla, publikační činnost, výtvarné umění, výstavy, kulturní činnosti osob se zdravotním postižením a jiné volnočasové aktivity),
  • kulturní a zájmovou výchovu dětí a mládeže,
  • rozvoj místních kulturních tradic,
  • jednorázové zájmové či kulturní akce,
  • činnost zájmových spolků,
  • aktivity kulturního či zájmového charakteru vedoucí k pozitivní propagaci města Vodňany.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele: není stanovena.

Specifika a omezení:

Příjemce dotace je povinen ji vyúčtovat, a to u jednorázových akcí do 90 dnů po skončení akce či činnosti, ostatní nejpozději do 31. 12. 2024

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru