Přeskočit na obsah

Město Vodňany — Programová dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb

Dotace na podporu sociálních služeb zřizovaných dle zákona 108/2006 Sb., jejichž snahou je umožnit osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodů věku, zdravotního či sociálního znevýhodnění, stát se (anebo zůstat) rovnocenným členem společnosti a současně předcházet možnostem se do nepříznivé sociální situace dostat a vyhnout se tak potencionální sociální exkluzi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 22. 2. 2024 do 7. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti, nadace a nadační fondy), příspěvkové organizace a jiné právnické nebo fyzické osoby působící v oblasti sociálních, volnočasových a preventivních služeb na území města Vodňany nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Vodňan.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programová dotace bude podporovat zejména:
  • služby zaměřují se na podporu rodin,
  • péči o osoby se zdravotním postižením,
  • kvalitní volnočasové aktivity pro děti a mládež navazující na sociální služby,
  • kvalitní volnočasové aktivity pro seniory navazující na sociální služby,
  • poradenství v oblasti rodinných vztahů,
  • poradenství v oblasti dluhové a finanční gramotnosti,
  • předcházení zneužívání omamných a psychotropních látek.
 • a) Opatření č. 1 Registrované sociální služby — V rámci tohoto opatření mohou žádat o dotaci pouze registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách.
 • b) Opatření č. 2 Navazující služby (neregistrované) — Opatření č. 2 je určeno pro neregistrované služby navazující na služby realizované dle zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše žádosti — Opatření č. 1 — 10 000 Kč, Opatření č. 2 — 10 000 Kč.
 • Maximální výše žádosti- Opatření č. 1 — 60 000 Kč, Opatření č. 2 — 50 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele — Opatření č. 1 — 10 %, Opatření č. 2 — 10 %.

Specifika a omezení:

 • Každá organizace (IČ) může podat do daného opatření programové dotace pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru