Přeskočit na obsah

Město Vodňany — Programová dotace města Vodňany na podporu sportovních aktivit

Dotace na podporu jednorázových akcí i celoročních programů, které nejen přispívají významnou měrou ke zvyšování životního standardu obyvatel města formou využití nabídky aktivit zaměřujících se zejména na rozvoj dětí a mládeže, ale rovněž město Vodňany reprezentují nebo se věnují žádoucí činnosti v oblasti sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2024 do 7. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou nepodnikatelské nestátní neziskové organizace (např. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti, nadace a nadační fondy) a jiné právnické nebo fyzické osoby působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve městě Vodňany nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Vodňan.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportovních aktivit zaměřujících se na:
  • rozvoj sportovních aktivit,
  • pravidelnou činnost sportovních a tělovýchovných organizací,
  • sportovní aktivity pro sportovce s handicapem,
  • jednorázové sportovní akce,
  • sportovní reprezentaci města,
  • inovativní přístupy ke sportovním aktivitám dětí a mládeže,
  • inovativní žádoucí sportovní činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele: není stanovena.

Specifika a omezení:

Příjemce dotace je povinen ji vyúčtovat, a to u jednorázových akcí do 90 dnů po skončení akce či činnosti, ostatní nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru