Přeskočit na obsah

Město Volyně — Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany

Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany města Volyně.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 03. 2024 do 18. 03. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické nebo fyzické osoby, které působí zejména v oblasti sportu a sportovních aktivit, zvláště pak se věnují dětem a mládeži a mají sídlo ve městě Volyně.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sportovních spolků, klubů, družstev i jednotlivců provozující sportovní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné výkonností aktivity v oblasti sportu a sportovních činností dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpis dotací se předkládá v rámci projednávání rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Přiznaná dotace je určena k úhradě výdajů za rok 2024. Vyúčtování finančních prostředků musí být odevzdáno nejpozději do 30. 11. 2024.
  • Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o finanční příspěvek pro rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru