Přeskočit na obsah

Město Volyně – Program pro poskytování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany

Dotace na podporu zájmových a kulturních spolků, klubů i jednotlivců provozující zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné aktivity v oblasti zájmové a kulturní činnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 03. 2024 do 18. 03. 2024.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace i jiné právnické a fyzické osoby, které nejsou zřízené za účelem dosahování zisku, které mají sídlo ve městě Volyně a jeho částech.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zájmových a kulturních spolků, klubů i jednotlivců provozující zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné aktivity v oblasti zájmové a kulturní činnosti.
  • Z grantového programu budou  podpořeny žádosti zaměřené na podporu činnosti  zájmových spolků a jednotlivců provozujících zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně.

Forma a výše podpory:

  • Hodnocení žádostí a návrh přidělení finančních prostředků provede komise. Poté budou žádosti projednány a schváleny Radou města Volyně, následně Zastupitelstvem města Volyně.

Specifika a omezení:

  • Přiznaná dotace je určena k úhradě výdajů za rok 2024. Vyúčtování finančních prostředků musí být odevzdáno nejpozději do 30. 11. 2024.
  • Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o dotaci pro rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru