Přeskočit na obsah

Město Volyně – Program pro poskytování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany

Dotace na podporu zájmových a kulturních spolků, klubů i jednotlivců provozující zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné aktivity v oblasti zájmové a kulturní činnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 03. 2022 do 21. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace i jiné právnické a fyzické osoby, které nejsou zřízené za účelem dosahování zisku, které mají sídlo ve městě Volyně a jeho částech.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany: 
    • a) zájmová činnost,
    • b) kulturní činnost.

Forma a výše podpory:

  • Hodnocení žádostí a návrh přidělení finančních prostředků provede komise. Poté budou žádosti projednány a schváleny Radou města Volyně, následně Zastupitelstvem města Volyně.

Specifika a omezení:

  • Uznatelnými jsou pouze náklady související s konkrétní podporou zájmové a kulturní činnosti v roce 2022. Uznatelným nákladem je například nákup vybavení a materiálu pro činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru