Přeskočit na obsah

Město Volyně – Program pro poskytování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany

Dotace na podporu zájmových a kulturních spolků, klubů i jednotlivců provozující zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné aktivity v oblasti zájmové a kulturní činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 03. 2023 do 20. 03. 2023.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace i jiné právnické a fyzické osoby, které nejsou zřízené za účelem dosahování zisku, které mají sídlo ve městě Volyně a jeho částech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zájmových a kulturních spolků, klubů i jednotlivců provozující zájmovou a kulturní činnost ve správním území města Volyně. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné aktivity v oblasti zájmové a kulturní činnosti.
 • Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany: 
  • a) zájmová činnost,
  • b) kulturní činnost.

Forma a výše podpory:

 • Hodnocení žádostí a návrh přidělení finančních prostředků provede komise. Poté budou žádosti projednány a schváleny Radou města Volyně, následně Zastupitelstvem města Volyně.

Specifika a omezení:

 • Přiznaná dotace je určena k úhradě výdajů za rok 2023. Vyúčtování finančních prostředků musí být
  odevzdáno nejpozději do 30. 11. 2023.
 • Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o dotaci pro rok 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru