Přeskočit na obsah

Město Vrchlabí — Dotační program “Podpora a rozvoj školství ve Vrchlabí”

Dotace na podporu aktivit přesahující rámec standardních činností škol a školských zařízení, které povedou k výraznějšímu rozvoji dětí a
mládeže a současně budou brát ohled na tradice a potřeby našeho města a regionu z hlediska sportu, kultury, pracovních příležitostí a budoucího uplatnění v průmyslu, cestovním ruchu, ochraně přírody, aj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 1. 6. 2024 do 17. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Školy s výjimkou mateřských škol, zařazené ve školském rejstříku.
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, zařazená ve školském rejstříku vše s místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ve Vrchlabí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Grantový program se snaží podpořit tradiční, osvědčené či nadějné aktivity ve školství, vsadit na kvalitu, výjimečnost, excelentnost, talent a perspektivní potenciál. Výsledkem má být především určitá systematičnost, nikoliv módní experimenty.
 • Podporovány budou projekty zahrnující aktivity, které systematicky prohlubují navyšování kvality vzdělávání, které jsou nebo mohou být výjimečné v rámci ORP, okresu, či kraje. 

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 600 000 Kč.
 • Věcné a mzdové náklady, které prokazatelně souvisejí s projektem. Mzdové náklady nesmí přesahovat 50 % celkových nákladů žádosti (do mzdových nákladů budou započítány i příkazní smlouvy uzavřené dle NOZ).
 • V případě, že žadatel požádal o podporu v tomto dotačním programu na stejnou činnost (aktivitu) opakovaně (minimálně 3x po sobě jdoucích předchozích letech) bude umožněno, na základě žádosti organizace, čerpání mzdových nákladů navýšit až na maximální hranici 70 % celkových nákladů projektu.
 • Maximální výše dotace:
 • Školy s výjimkou ZUŠ: maximálně 360 Kč / žák (student).
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání a ZUŠ: maximálně 120 Kč/ žák (student).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti na projekty (aktivity). Počet projektů (aktivit) nemá vliv na celkovou maximální výši dotace pro jednoho žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru