Přeskočit na obsah

Město Vyškov — Program města Vyškova pro poskytování dotací

Dotační program na zlepšení sportovního, volnočasového, kulturního, vzdělávacího a celospolečenského vyžití občanů města Vyškova.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která má Sídlo (bydliště) nebo působí na území města Vyškova či ve prospěch jeho občanů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tělovýchova a sport,
 • vzdělání a věda,
 • prevence rizikového chování a prevence kriminality,
 • volnočasové aktivity mládeže,
 • kultura,
 • sociální služby (mimo služby registrované na základě Z. č. 108/2006 Sb., ve znění, pozdějších předpisů), podpora rodin a zdravotnictví,
 • ochrana životního prostředí a požární ochrana.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program: 12 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace V jednotlivém případě: 1 400 000Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci 1 účelu pouze 1 žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost a pouze 1 žádost O poskytnutí dotace na nepravidelnou činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru