Přeskočit na obsah

Město Vysoké Mýto — Dotační program — Fond památkové péče města Vysokého Mýta

Dotace na stavební obnovu kulturních památek a nemovitých objektů, které se nacházejí v městské památkové zóně Vysoké Mýto (obnova fasád, střech a klempířských prvků, výměna výplní otvorů), restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru v MPZ Vysoké Mýto, za využití tradičních materiálů a technologií.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 30. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, fyzická osoba, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vyhlášení dotačního programu:
  • a) Je určen pro stavební obnovu kulturních památek a nemovitých objektů, které se nacházejí v městské památkové zóně Vysoké Mýto (obnova fasád, střech a klempířských prvků, výměna výplní otvorů), restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru v MPZ Vysoké Mýto, za využití tradičních materiálů a technologií. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů.
  • b) Tato část dotačního programu se zaměřuje na podporu zkvalitnění reklamního označování provozoven na území MPZ Vysoké Mýto, konkrétně na úhradu nákladů na architektonický návrh reklamního označení provozovny a následnou realizaci. (Označení musí respektovat – Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území MPZ Vysoké Mýto).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2023 určených pro tento program činí 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 na danou oblast.
 • a) Dotace na obnovu nemovitostí je poskytována formou dotace do výše 35 % z celkových uznatelných nákladů projektu, max. do částky 49 000 Kč.
 • b) Dotace na podporu zkvalitnění reklamního značení provozoven je poskytována formou dotace do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu, max. do částky 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v části dotačního titulu na obnovu nemovitostí nemůže být osoba, která v daném roce obdržela dotaci z Programu „Regenerace MPZ Vysoké Mýtoˮ !!!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru