Přeskočit na obsah

Město Vysoké Mýto — Program podpory v oblasti kultury

Dotace na festivaly a přehlídky, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, kulturně vzdělávací akce a na provozní výdaje v rámci celoroční kulturní činnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 31. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba (např. spolek, příspěvková organizace, s výjimkou školských, příspěvkových organizací zřizovaných městem …), fyzická osoba, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na festivaly a přehlídky, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, kulturně vzdělávací akce a na provozní výdaje v rámci celoroční kulturní činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 určených pro tento program činí 470 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 na danou oblast.
  • Dotace je poskytována formou investiční i neinvestiční dotace, maximální její výše je 49 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí být určen pro obyvatele Vysokého Mýta nebo ve vazbě na Vysoké Mýto.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru