Přeskočit na obsah

Město Vysoké Mýto ‑Program podpory v oblasti životního prostředí

Dotace na podporu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 31. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba (např. spolek, příspěvková organizace, s výjimkou školských, příspěvkových organizací zřizovaných městem …), fyzická osoba, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotacemi z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být podpořeny aktivity související s ochranou, tvorbou, vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 určených pro tento Program činí 55 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 na danou oblast.
  • Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace v maximální výši 20 000 Kč/dotaci.

Specifika a omezení:

  • Město Vysoké Mýto rozhodne o žádosti do 40 dní od posledního dne lhůty pro podání žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru