Přeskočit na obsah

Město Zábřeh — Program v oblasti kultury a volnočasových aktivit

Dotace na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti kultury a volnočasových aktivit na území města Zábřeh nebo pro občany města Zábřeh s tím, že dotace má sloužit jako doplňkový zdroj financování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 01. 2022 do 31. 01. 2022 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s působností v oblasti kultury a volnočasových aktivit, která má sídlo v Zábřehu nebo v Zábřehu akce pořádá nebo se její činnost vztahuje k městu Zábřeh a jeho obyvatelům.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podpory stanoveného účelu v rámci tohoto Programu je podpora subjektů vyvíjejících činnost v oblasti kultury a volnočasových aktivit na území města Zábřeh nebo pro občany města Zábřeh s tím, že dotace má sloužit jako doplňkový zdroj financování.
 • Dotace v oblasti kultury a volnočasových aktivit na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených: 
  • a) s realizací jednorázové akce nebo souboru jednorázových akcí, které budou: 
   • reprezentovat město v oblasti kultury a volnočasových aktivit,
   • organizovány pro občany Zábřehu nebo v Zábřehu v oblasti kultury a volnočasových aktivit,
  • b) s činností organizace, která vyvíjí celoroční aktivity v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro občany Zábřehu nebo v Zábřehu, a to v průběhu příslušného kalendářního roku 2022.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Zábřeh na rok 2022 určený na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti kultury a volnočasových aktivit na území města Zábřeh odpovídá částce 310 000 Kč.
 • O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Zábřeh, tzn. rada města nebo zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci z rozpočtu města na jednu stejnou akci může být pouze jeden pořádající subjekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru