Přeskočit na obsah

Město Zábřeh – Program v oblasti sportu

Dotace na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sportu na území města Zábřeh nebo pro občany města Zábřeh s tím, že dotace má sloužit jako doplňkový zdroj financování.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 17. 01. 2022 do 31. 01. 2022 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s působností v oblasti sportu, která má sídlo v Zábřehu nebo v Zábřehu akce pořádá nebo se její činnost vztahuje k městu Zábřeh a jeho obyvatelům.

Typy podporovaných aktivit:

  • Clem podpory stanoveného účelu v rámci tohoto Programu je podpora subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sportu na území města Zábřeh nebo pro občany města Zábřeh s tím, že dotace má sloužit jako doplňkový zdroj financování.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Zábřeh na rok 2022 určený na podporu subjektů vyvíjejících činnost v oblasti sportu na území města Zábřeh odpovídá částce 270 000 Kč.
  • O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Zábřeh, tzn. rada města nebo zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci z rozpočtu města na jednu stejnou akci může být pouze jeden pořádající subjekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru