Přeskočit na obsah

Město Žďár nad Sázavou — Kultura 2022

Dotace na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity; finanční podpora je určena především na akce místního významu, konané ve Žďáře nad Sázavou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Kulturní akce: Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba.
 • Celoroční činnost kulturních organizaci: Právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům, tj. zejména spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je zaměřena na: 
  • spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity; finanční podpora je určena především na akce místního významu, konané ve Žďáře nad Sázavou,
  • navázání na kulturní tradice ve městě,
  • podporu výstavní a přednáškové činnosti,
  • zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů,
  • celoroční činnost místních kulturních organizací.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 900 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 70 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci podpory nemohou být příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou a zaměstnanci městského úřadu.
 • V rámci dotačního programu může žadatel předložit pouze jednu žádost. U žádostí o dotaci na kulturní akci může být zahrnuto více akcí.
 • Souběh podpory z dotačních programů města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru