Přeskočit na obsah

Město Žďár nad Sázavou — Podpora označování provozoven a obchodních domů

Dotace na podporu ochrany a zachování kulturního a architektonického dědictví na území města s důrazem na estetickou podobu města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby: 
  • a) vlastnící nemovitost, která je využívána k pronájmu prostor pro komerční účely o více než jedné provozovně,
  • b) vlastníci nebo nájemci provozovny — v případě pronájmu nutný souhlas vlastníka/pronajímatele provozovny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora města při ochraně a zachování kulturního a architektonického dědictví na jeho území s důrazem na estetickou podobu města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládané rozdělení objemu finančních prostředků: 300 000 Kč.
 • 200 000 Kč (75 %) — systém uchycení značení a grafické označení provozoven v budovách s dvěma a více provozovnami v jedné budově.
 • 100 000 Kč (25 %) — systém uchycení značení a grafické označení jedné provozovny.
 • Minimální finanční spoluúčast žadatele: 20 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Časový harmonogram realizace projektu: 1.3. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru