Přeskočit na obsah

Město Železný Brod — Program podpory sociálních služeb pro obyvatele ORP Železný Brod

Poskytnutí finančních prostředků formou Solidárního systému financování na základě uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod na období od roku 2024 do roku 2028.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2024 do 22. 4. 2024 (do 12 hodin). 

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, které podají příslušnou a zcela vyplněnou žádost v daném termínu.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Sociální služby předcházejí mnoha nežádoucím jevům ve společnosti a to nejen v oblasti sociální prevence. Jedná se
  např.:
  • o podporu rodin s dětmi — sociálně aktivizační služby, podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů, podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci.
 • Finanční podpora je určena organizacím na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout částku 80 000 Kč pro jednu sociální službu.
 • Míra podpory činí 80% z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel smí předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru