Přeskočit na obsah

Město Železný Brod — Program podpory sociálních služeb

Cílem Programu je poskytnutí finančních prostředků speciálně vyčleněných pro tyto účely v rozpočtu města tak, aby mohla být podporována oblast sociální prevence, jako je: podpora rodin s dětmi – sociálně aktivizační služby, podpora aktivit směřujících ke zlepšení života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů, podpora aktivit směřujících ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůtami pro podání žádosti z tohoto Programu jsou pro rok 2019 2 termíny: 
  • 1. Termín: 23. 4. 2019 – 6. 5. 2019 (do 12:00).
  • 2. Termín: 16. 9. 2019 – 30. 9. 2019 (do 12:00).

Příjemci podpory:

 • Registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území města Železný Brod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rodin s dětmi.
 • Sociálně aktivizační služby.
 • Podpora aktivit směřujících ke zlepšení života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů.
 • Podpora aktivit směřujících ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 25 000 Kč.
 • Míra podpory činí 80% z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel smí předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru