Přeskočit na obsah

Město Židlochovice — Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice

Dotační program se vyhlašuje pro podporu oblasti základních činností sociálních služeb registrovaných a poskytovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 3. 2023 do 27. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:
  • jsou poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • pro příslušný rok je služba zařazena do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje,
  • příslušná sociální služba je zařazena do sítě sociálních služeb ORP Židlochovice na základě schváleného usnesení ZM Židlochovice č. 4/5  ze dne 1.2.2023 (viz. Akční plán na rok 2023),
  • příslušná sociální služba je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ORP Židlochovice na léta 2023–2024,
  • žadatel obdržel na příslušnou sociální službu „Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem tohoto programu je neinvestiční finanční podpora, která se poskytuje registrovaným sociálním službám, jež jsou poskytovány občanům města Židlochovice a občanům obcí ORP Židlochovice, které se zapojily do systému spolufinancování za své občany. Jedná se o podporu základních činností sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Na podporu základních činností sociálních služeb poskytovaným občanům města Židlochovice budou rozděleny finanční prostředky města Židlochovice; na podporu základních činností sociálních služeb poskytovaných občanům obcí správního obvodu ORP Židlochovice budou rozděleny finanční prostředky obcí, které se rozhodnutím svého zastupitelstva do systému spolufinancování sociálních služeb na příslušný kalendářní rok zapojily.
 • Výše finančních prostředků dotačního programu je odvislá od výše schválených finančních prostředků pro tuto oblast v rámci rozpočtu města Židlochovice na příslušný kalendářní rok, dále od vývoje rozpočtu v průběhu kalendářního roku a výše finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Židlochovice.

Specifika a omezení:

 • Finanční podporu lze čerpat k realizaci činnosti od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru