Přeskočit na obsah

Město Zlín — IPRÚ — 43. výzva — Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN‑T III

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru