Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Žlutice – Dotační program na rok 2022 – DČOV

istockphoto-1314558508-170667a
Share Button

Dotace se poskytuje na vybudování domovní čistírny odpadních vod v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci nebo se na ni napojit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. ledna 2022 do 2. března 2022 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti sloužící k bydlení v k.ú. Knínice u Žlutic, Mlyňany, Protivec u Žlutic, Ratiboř u Žlutic, Skoky u Žlutic, Verušice, Veselov, Vladořice, Záhořice, Žlutice, ve které je zároveň přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba.
  • Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti, jeden z vlastníků vystupuje jako žadatel, ostatní spoluvlastníci podají písemný souhlas s podáním žádosti o dotaci a s vybudováním DČOV

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na pořízení projektové dokumentace a realizaci stavební a technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění přípojného potrubí do DČOV, včetně samotného pořízení DČOV.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytnuta ve výši skutečně vynaložených a žadatelem doložených nákladů na realizaci DČOV, maximálně však 60 000 Kč.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 300 000 Kč z rozpočtu města Žlutice pro rok 2022.

Specifika a omezení:

  • K žádosti je nezbytné přiložit výpis z katastru nemovitostí (nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena a pozemku, na kterém bude umístěna DČOV), souhlas spoluvlastníka/ů, plnou moc (je-li žadatel pro podání žádosti zastoupen).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>