Přeskočit na obsah

Městská část Praha 1 — Dotační program na ochranu kulturního dědictví

Dotační program na ochranu kulturního dědictví je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů v rámci kulturní politiky městské části Praha 1 zaměřené na péči o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti jejich celkového kulturního rozvoje.

Příjem žádosti:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. listopadu 2023 do 19. ledna 2024.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci (fyzické a právnické osoby), majitelé domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1.

Typy podporovaných projektů:

  • Smyslem a cílem dotačního programu je podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby) domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1 v rámci ochrany kulturního dědictví. Cílem dotace je částečně zmírnit disproporci mezi objekty ve státním vlastnictví nebo objekty, na které je možno čerpat z dotačních programů Ministerstva kultury, a mezi objekty, na něž se tyto dotace nevztahují.
  • Dotační program je zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotace na ochranu kulturního dědictví: 500 000 Kč.
  • Maximální výše příspěvku je 100 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru