Přeskočit na obsah

Městská část Praha 10 Dotační řízení 2015/2016 — sport

Podpora je zaměřena na  zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže, sportovní činnosti handicapovaných  fyzických osob a na projekt s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10 v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 26. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 13:00 hod.

Příjemce podpory:

 • A. Dotace je poskytována pouze sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které ve vlastní produkci odpovídají za realizaci sportovních činností a aktivit a jejichž náplní je zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže, za předpokladu splnění následujících podmínek: sídlo TJ či sportovního klubu na území MČ Praha 10, členství v ČUS, ČOS či zastřešujícím sportovním svazu, pravidelná činnost dětí a mládeže na území MČ Praha 10.
 • B. Dotace je poskytována pouze handicapovaným fyzickým osobám, které osobně realizují sportovní činnost a aktivity v příslušném kalendářním roce od 1. 1. do 31. 12. za předpokladu splnění následujících podmínek: O dotaci může žádat handicapovaná fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MČ Praha 10 a vykonává pravidelnou sportovní činnost na území MČ Praha 10.
 • C. Dotace je poskytována na realizaci sportovní činnosti a aktivity v příslušném kalendářním roce od 1. 1. do 31. 12. za předpokladu splnění následujících podmínek: O dotaci může žádat sportovní klub, tělovýchovná jednota či spolek, která má sídlo na území MČ Praha 10 a předloží projekt s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10 v oblasti sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Podpora organizované sportovní činnosti mládeže.
 • B. Podpora celoroční sportovní činnosti handicapovaným fyzickým osobám.
 • C. Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci tohoto dotačního řízení je limitován celkovým objemem prostředků, které jsou pro tyto účely vyčleněny a činí celkem 10 080 000 Kč v rozpočtu MČ Praha 10.
 • A. Maximální výše podpory na jednoho mládežnického sportovce činí 2 000 Kč.
 • B. Maximální výše podpory jednomu žadateli činí 10 000 Kč.
 • C. Maximální výše podpory projektu činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel (subjekt) může podat pouze jednu žádost v každém z vyhlašovaných programů, tzn., že může celkem podat maximálně tři žádosti. Je nepřípustné kumulovat více projektů do jedné žádosti.
 • A. Dotaci lze žádat pouze na mládež do ročníku narození 1996 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru