Přeskočit na obsah

Městská část Praha 12 — Dotační programy v oblasti sportu a volného času

Účelem poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které vyvíjejí činnost v oblasti sportu a volného času minimálně 1 rok.
 • Spolky a další nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu a volného času a provozují tuto činnost minimálně po dobu 1 roku, školní sportovní kluby pouze v případě, že mají účetnictví oddělené od ZŠ.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. CELOROČNÍ ČINNOST NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU 
  • Podpořit pravidelnou celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času pracujících převážně s dětmi a mládeží.
  • Přispět na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a volnočasových objektů s celoroční činností.
  • Přispět na pořízení vybavení a materiálu (sportovního, výtvarného, apod.) nutných pro celoroční činnost.
  • Přispět na opravu a údržbu materiálně technické základny subjektů neziskové sféry.
 • 2. AKCE A SOUTĚŽE V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU 
  • Podpořit konání sportovních akcí určených zejména pro děti, mládež a seniory na území MČ.
  • Podpořit konání akcí na území MČ sloužících k aktivnímu využití volného času dětí, mládeže a seniorů.
  • Podpořit konání příměstských táborů pro děti a mládež z MČ.
  • Podpořit společné využití volného času dětí a rodičů.
  • Podpořit pořádání a organizaci pravidelně se opakujících akcí, soutěží, závodů, turnajů, přeborů, sportovních her, akcí zájmových kroužků a oddílů a dalších akcí, které měly v minulosti kladný ohlas.
  • Podpořit konání nově vznikajících akcí, u kterých je z popisu projektu pravděpodobné, že budou přínosem pro obyvatele MČ.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace rozhoduje Komise Rady městské části Praha 12 pro udělování grantů v oblasti sportu a volného času.

Specifika a omezení:

 • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Nelze použít na organizaci mimopražských pobytových dětských táborů, sportovních kempů, soustředění, sportovních relaxačních víkendů a turistických pobytů, atd.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru