Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Městská část Praha 12 – Dotační programy v oblasti sportu a volného času

hurdles-1503753__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času pracujících převážně s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které vyvíjejí činnost v oblasti sportu a volného času minimálně 1 rok.
  • Spolky a další nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu a volného času a provozují tuto činnost minimálně po dobu 1 roku, školní sportovní kluby pouze v případě, že mají účetnictví oddělené od ZŠ.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpořit pravidelnou celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času pracujících převážně s dětmi a mládeží.
  • Přispět na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a volnočasových objektů s celoroční činností.
  • Přispět na pořízení vybavení a materiálu (sportovního, výtvarného, apod.) nutných pro celoroční činnost.
  • Přispět na opravu a údržbu materiálně technické základny subjektů neziskové sféry.

Forma a výše podpory:

  • O výši grantu rozhoduje Komise Rady městské části Praha 12 pro udělování grantů v oblasti sportu a volného času.

Specifika a omezení:

  • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2021.
  • Nelze použít na organizaci mimopražských pobytových dětských táborů, sportovních kempů, soustředění, sportovních relaxačních víkendů a turistických pobytů, atd.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>