Přeskočit na obsah

Městská část Praha 12 — Dotační řízení v oblasti kultury

Účelem poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je od 01. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci je právnická nebo fyzická osoba vyvíjející činnost v oblasti kultury minimálně po dobu 1 roku (školní kluby a spolky při ZŠ, MŠ pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví ZŠ, MŠ).

Typy podporovaných aktivit:

 • Činnost spolků a organizací uskutečňujících projekty typu soutěží, festivalů, majálesů, poutí, akcí podporujících udržení lidových tradic aj.
 • Rozvoj spolkové činnosti v městské části jako např. ochotnická divadelní představení, koncerty, umělecké přehlídky.
 • Kulturní aktivity v klubech seniorů přispívající k odstraňování pocitu izolace nejstarší generace.
 • Vznik prostor typu ateliérů a dílen pro děti; jejich činnost s kulturním zaměřením.
 • Kulturní aktivity napomáhající společnému využití volného času dětí a rodičů.
 • Oživení volného prostranství v sídlištní zástavbě MČ pořádáním otevřených akcí pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutí dotace bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 na základě návrhu Rady městské části Praha 12.
 • Poskytnutí dotace závisí na výši finančních prostředků schválených v rozpočtu MČ pro oblast kultury na daný rok.

Specifika a omezení:

 • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Projekt je určen především pro obyvatele MČ Praha 12.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru