Přeskočit na obsah

Městská část Praha 12 — Dotační řízení v oblasti sociální

Účelem poskytování dotací v oblasti sociální je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 12.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí: od 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociálních služeb a má oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo je poskytovatelem služeb specifické protidrogové prevence v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; registraci jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • Sociální služby (registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), které jsou v souladu s aktuálním „Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12“,
  • služby specifické protidrogové prevence v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, registrací jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
  • sociální služby, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy;
  • služby, které nejsou v Komunitním plánu uvedeny jako prioritní, ale jsou, či budou poskytovány občanům MČ a jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s opatřeními a prioritami Komunitního plánu.

Forma a výše podpory:

  • Poskytnutí dotace bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 na základě návrhu Rady městské části Praha 12.
  • Poskytnutí dotace závisí na výši finančních prostředků schválených v rozpočtu MČ pro oblast sociální na daný rok, předpokládaný celkový objem finančních prostředků dle možností v obdobné výši poskytnutých dotací v r. 2023.

Specifika a omezení:

  • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru